БългарскиRom?nFran?aisEnglishT?rk?e
Companie
Misiune si valori
Istoric
Reteaua internationala
Servicii ?i Solu?ii
Nout??i
Echipa noastra
Informatii utile

Cerere de ?nc?rcareCerere devizNe puteti contacta la
Misiune si valori
Act Logistics este furnizor interna?ional de servicii de transport rutier, aerian ?i maritim, precum si de servicii de logistic? ?i distribu?ie.
V? st?m la dispozi?ie cu cele mai bune solu?ii în domeniul livrarilor în regim de grupaj peste tot în Europa ?i Turcia, atât în sectorul textil, cât ?i în celelalte sectoare de activitate. Suntem axa?i pe rela?ii ?i servicii pe termen lung cu clien?ii no?tri.
 

Flexibilitate, dinamism ?i inova?ii

Garant?m r?spunsuri rapide întreb?rilor dumneavoastr? ?i oferim solutii adaptate fiec?rei situa?ii în parte. Echipa noastra se distinge prin flexibilitate, spirit de inova?ie ?i dinamism.  Fiind orientat? c?tre clien?i, echipa noastr? de profesioni?ti,  foarte experimenta?i va preg?ti o schem? individual? de transport, pe deplin adaptat? nevoilor ?i cerin?elor acestora.
 
Sectoarele industriale
 
Clien?ii no?tri sunt companii care activeaz? în diferite domenii, cum ar fi industria textil?, industria alimentar?, farmaceutic?, cosmetic?, auto, etc
 
V? mul?umim pentru vizit? ?i asteptam cu nerabdare s? colaboram cu dumneavoastr? .